Komercinių patalpų, biurų nuoma, turto valdymas, komunikacija su klientais

  • Parengiamos sutartys, kurios pasirašomos su nuomininkais. Vyksta sutarčių kontrolė bei stebimos datos iki kada jos galioja. Savininkas įspėjamas apie besibaigiančias nuomos sutartis;
  • Kontroliuojamas nuomos procesas: bendraujama su esamais nuomininkais, sprendžiami probleminiai klausimai, surandami nauji nuomininkai;
  • Pagal nuomininkų pageidavimą vyksta pasitarimai dėl pastato būklės, vykdomos konsultacijos dėl probleminių situacijų;
  • Bendraujama su techninės priežiūros, valymo įmonėmis, tikrinama kokybė;
  • Savininkui pageidaujant, galimos visos su marketingo komunikacija susijusios paslaugos: socialiniai tinklai, turinio kūrimas, internetiniai puslapiai ir kt.